دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان

Hours
Minutes
Seconds
Clock
امروز:
اطلاعات مرکز درمانی :

مرکز آموزشی درمانی ابن سینا

آدرس :

لرستان- نورآباد- خيابان معلم- ميدان كشاورز- بيمارستان ابن سينا

تلفن :

......


www.microafzar.com
ورود   
.
نحوه دريافت وقت : 1- ورود بدون نام کاربري 2- انتخاب دريافت نوبت 3- انتخاب تخصص و زدن مرحله بعد 4-انتخاب روز هفته 5-انتخاب پزشک و شيفت و زدن مرحله بعد انتخاب وقت و ورود به مرحله تاييد و ورد اطلاعات هويتي و در پايان دريافت قبض و کد پيگيري